Mr Abraham Perrenot werd in 1726 te Neuchatel  in Zwitserland geboren. Hij promoveerde in november 1748 te Utrecht tot doctor in de rechten op het proefschrift: "De prohibenda in urbe et templis sepultura"(over het verbod in de stad en in de kerken te begraven). Vrijwel zijn gehele loopbaan was hij in dienst van de Prinsen van Oranje, t.w. Willem IV en Willem V. Eerst als rentmeester van de domeinen in Culemborg, het graafschap van Willem IV. Daar was hij ook burgemeester en schepen. Onder Willem V werd Perrenot aangesteld als ordinaris raad en rekenmeester van de domeinen en vestigde hij zich in de Nobelstraat te Den Haag. Daar schreef hij als jurist en filosoof   verschillende werken, o.a: "Bedingen". Tevens kreeg hij een aanstelling als onderwijzer in taal aan de kinderen van de prins, waaronder de latere Koning Willem I.

Perrenot werd twee dagen na zijn overlijden op 12 juli 1784 bijgezet in graf nr. 78 van begraafplaats Ter Navolging. Op zijn graf werd een Latijnse tekst gezet die vertaald luidt: "Mijn rottende overblijsels moeten verre van de stad liggen: daar ik levende vermijdde met voordagt iemand te benadeelen, wensch ik ook zulks na mijnen dood niet te doen".

Na 200 jaar, 1980 dus, werd een plaquette aan de binnenmuur geplaats met daarop de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling ter herinnering aan de oprichter van Ter Navolging.. Over de juiste tekst van het oorsponkelijke grafschrift is discussie ontstaan (zie Jaarboek Vereniging Die Haghe 1991, pag 44-47).

 

 

Home ->>

 

..