De zorg om de historische begraafplaats goed in stand te houden is niet gering. Het geheel valt onder de bescherming van de monumentenwet en heeft zo recht op ondersteuning van Monumentenzorg. Veel van de graven zijn ten eeuwige dage gesloten. Dat betekent dat het onderhoud destijds (voor een heden ten dage gering bedrag) is afgekocht. Maar toch dient ook naar huidige maatstaven het onderhoud  verantwoord te worden uitgevoerd.

Het bestuur van de Stichting Ter Navolging tracht een gespreid restauratie-programma te realiseren. Zo is in de jaren negentig van de vorige eeuw de toen sterk overwoekerde begraafplaats vrij gemaakt van vernietigende klimop-begroeiing.  De beplanting en het groen-onderhoud wordt sindsdien op professionele basis door een onderhoudsbedrijf uitgevoerd.

Ook de muur langs het schelpenpad omhoog werd geheel opnieuw gemetseld.  De dekplaten van de kelders waren oorspomnkelijk van Betheimer zandsteenzerken voorzien. Deze zijn of worden vervangen door granieten bedekkingen. Door de vlakke ligging is deze weerbestendige en vrijwel onbreekplaten bedekking nodig. Ook de urnenkelders zijn in graniet uitgevoerd.

Een punt van grote zorg zijn de twee smeedijzeren toegangshekken. Deze zijn in 2007 geheel gerestaureerd.(zie: Drie hekken ). Hierna zal een restauratieplan voor de beide lokalen worden ontwikkeld.