De historische begraafplaats Ter Navolging te Scheveningen dateert van 1780. Toen nam Mr Abraham Perrenot ,Domeinraad van de toenmalige Prinsen van Oranje het initiatief om in de Scheveningse duinen een begraafplaats aan te leggen. Hij deed dit om een voorbeeld te stellen om niet langer   -op onhygienische wijze- in kerken en steden te begraven.

Thans is de historische begraafplaats omringd door bebouwing, maar is het oude idee nog goed te herkennen. De begraafplaats ligt op de hoek van de Scheveningseweg, de Hoge Prins Willemstraat  en de Duinstraat, schuin tegenover het Appeltheater.  De plaats is vrij toegankelijk.