Er bestaan zeer beperkte mogelijkheden tot bijzetting in Ter Navolging.

  • Het aantal ter beschikking staande grafkelders (die in principe voor 20 jaar worden uitgegeven met een mogelijkheid tot verlenging) is zeer beperkt.
  • Voorts kent Ter Navolging de mogelijkheid tot bijzetting in urnenkelders. Ook hiervoor zijn de mogelijkheden momenteel zeer beperkt, maar wordt in de nabije toekomst in de beide lokalen op Ter Navolging meer gelegenheid geschapen.
  • Ten slotte is er de mogelijkheid voor het planten van een herdenkingsroos. Dit is speciaal voor dierbaren die hetzij veraf overleden zijn, hetzij om andere redenen een herdenkingspunt verdienen.

Voor verdere informatie kan men zich wenden tot:

Administratie Ter Navolging,

p/a Zilverstraat 8

2544 ER Den Haag.