Er is uiteraard geschreven over Ter Navolging. Zowel in historische zin over de oprichting en lotgevallen. Maar ook in literaire zin is een omvangrijke roman gepubliceerd. In historische volgorde:

  • J.Belonje, Ter Navolging, in Jaarboek Die Hage 1950, pag.96-128
  • Drs H,Bordewijk, Inventaris archief Ter Navolging, Gemeentearchief Den Haag, 1978
  • C.H.Slechte, Kroniek van een begraafplaats, Boekencentrum 's Gravenhage,1979

  • Kees 't Hart, Ter Navolging, roman, Querido Amsterdam, 2004

Home ->>