Er zijn veel promenente Nederlanders in de begraafplaats Ter Navolging begraven.

Van enkelen is een speciaal gedenkteken aangebracht   [zie:een rijke historie  ].

Om verder enkelen (in willejeurige volgorde) te noemen:

 • Mr. A. Perrenot  ,  domeinraad Prinsen van Oranje  (1726-1784)
 • Elizabeth Wolff ,  schrijfster (1728-1804)
 • Agatha Deken , schrijfster (1741-1804)
 • J.J. baron Fagel, griffier Staten van Holland (1859-1928)W.H.V. graaf van Heerdt tot Eversberg (1861-1907)
 • Mr H.J. Dijkckmeester, (1847-1881) , advocaat-generaal Gerechtshof Gelderland
 • F.W. graaf van Limburg Stirum (1846-1921
 • J.H.M. baron Mollerus van Westkerke
 • Elias Canneman, heer van de Mijle, Commissaris-generaal Financien, Staatsraad  (1777-1862)
 • Jhr N. Steengracht van Oosterland, Staatsraad (1754-1840)
 • H. baron de Larreij, opperschenker ZM den Koning (-1821)
 • Mr J.Mossel, Meesterknaap van Holland (   -1797)
 • P. baron Melvill van Carnbee, heer van Op- en Neer Andel, vice-admiraal, comm. Mil.Willemsorde (   -1826)
 • J.Goldberg, Minister aan het Hof van Pruisen (   -1811)
 • Prof. Dr E.H. Kossmann (1922-2003) hoogleraar geschiedenis na de Middeleeuwen,
 • P.A. baron de Huybert, heer van Kruiningen, drossaart van Muiden, dijkgraaf Gooiland (1693-1780)
 • Mr Pieter Paulus (1753-1796), eerste president Nationale Vergadering der Bataafse Republiek

Home ->>