welKOM BIJ DE STICHTING BEGRAAFPLAATS TER NAVOLGING

begraven, urnen en gedenken

 

Er bestaan beperkte mogelijkheden tot bijzetting bij Ter Navolging.

Het aantal ter beschikking staande grafkelders (die in principe voor 30 jaar worden uitgegeven met een mogelijkheid tot verlenging) is beperkt, maar vraag naar eventuele beschikbaarheid.

Voorts kent Ter Navolging de mogelijkheid tot bijzetting in urnenkelders. Hiervoor is nieuwe capaciteit gecreeerd op de binnenplaats van de begraafplaats.

Sinds begin 2019 is er een volledig nieuw binnencolumbarium dat plaats biedt aan urnen.

Tenslotte zijn er herdenkingsrozen aanwezig. Dit is speciaal voor dierbaren die hetzij veraf overleden zijn, hetzij om andere redenen een herdenkingspunt verdienen.