welKOM BIJ DE STICHTING BEGRAAFPLAATS TER NAVOLGING

Een rijke historie


Op een duintop in de Grafelijkheids Wildernisse te Scheveningen stichtte, in 1780, Mr Abraham Perrenot, Domeinraad van de toenmalige Prinsen van Oranje, de oudste particuliere buitenbegraafplaats van Nederland.

Perrenot noemde de begraafplaats spoedig: Ter Navolging.

Deze buitenbegraafplaats moest niet alleen uit hygiënische motieven, maar ook op grond van traditie, status en financieel belang voor de bestaande kerken een voorbeeld zijn.

Ter Navolging was dan ook van oorsprong een exclusieve onderneming.

Thans is de historische begraafplaats omringd door bebouwing, maar is het oude oorspronkelijke idee nog goed te herkennen. De begraafplaats ligt op de hoek van de Scheveningseweg, Prins Willemstraat en de Duinstraat, schuin tegenover het voormalige Appeltheater.

De historische begraafplaats Ter Navolging kent een rijke historie. Sinds 1780 zijn verschillende prominente Nederlanders op Ter Navolging begraven. Ondanks het sobere karakter van de begraafplaats, die in feite beschouwd kan worden als een kerk zonder dak, zijn een viertal herinneringsmonumenten aangebracht.


Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) [achtermuur, recht tegenover de ingang]

P.A. baron de Huybert (1693-1780) [buitenzijde, links van de ingang]

Gedenksteen t.g.v. het 200 jarig bestaan van Ter Navolging aangebracht op de muur met de tekst van het inmiddels geruimde graf van A. Perrenot [links]

Betje Wolf en Aagje Deken [rechts, direct bij binnenkomst]

Prominenten


Er zijn veel prominente Nederlanders op de begraafplaats Ter Navolging begraven. Van enkelen is een speciaal gedenkteken aangebracht.

Om verder enkelen (in willejeurige volgorde) te noemen:

Mr. A. Perrenot
oprichter van Ter Navolging en o.a. domeinraad Prinsen van Oranje (1726-1784)

Elizabeth Wolff
schrijfster (1728-1804)

Agatha Deken
schrijfster (1741-1804)

J.J. baron Fagel
griffier Staten van Holland (1859-1928) W.H.V. graaf van Heerdt tot Eversberg (1861-1907)

Mr H.J. Dijkckmeester
advocaat-generaal Gerechtshof Gelderland (1847-1881)

F.W. graaf van Limburg Stirum
(1846-1921)

J.H.M. baron Mollerus van Westkerke

Elias Canneman, heer van de Mijle
commissaris-generaal Financien, Staatsraad (1777-1862)

Jhr N. Steengracht van Oosterland
staatsraad (1754-1840)

H. baron de Larreij
opperschenker ZM den Koning (-1821)

Mr J.Mossel
meesterknaap van Holland ( -1797)

P. baron Melvill van Carnbee, heer van Op- en Neer Andel
vice-admiraal, comm. Mil.Willemsorde ( -1826)

J.Goldberg
minister aan het Hof van Pruisen ( -1811)

Prof. Dr E.H. Kossmann
hoogleraar geschiedenis na de Middeleeuwen (1922-2003)

P.A. baron de Huybert, heer van Kruiningen
drossaart van Muiden, dijkgraaf Gooiland (1693-1780)

Mr Pieter Paulus
eerste president Nationale Vergadering der Bataafse Republiek (1753-1796)

Meer weten?


Onlangs verscheen een boek over de geschiedenis van de Begraafplaats Ter Navolging geschreven door Mr Willem Canneman, oud voorzitter,
dat te koop is op Ter Navolging bij Uitvaart en Zo, Prins Willemstraat 43, 2584HT Scheveningen.